WINNEBA DEANERY

Dean: V. Rev. Domfe

Winneba, Sacred Heart: Box 36, Tel.: 0432-22313
Fr. Domfe

Kasoa Parish, C/O Box 10, Awutu Bereku,
Frs. Anthony Yorke (PP), Augustine Abakah (PV), Charles Bekpar (PV)

Awutu Bereku, St. Mark: Box 10, Tel. c/o 021-303052
Fr. Stephen Wereko, (PP), Ebenezer K. Gyasi Mensah (PV)

Akweley Parish-Kasoa
Fr. Gabriel Oduro Mensah (PP)

Bawjiase St. Anthony’s Parish, C/O Box 10, Awutu Bereku,
Frs. Peter Amoah, (PP) Charles Ephrim (PV)

Senya Parish, C/O Box 10, Awutu Bereku,
Fr.Felix Acquah Ghann  (PP)

Nyanyano Kakraba, (Rectorate)
Fr. Patrick  Amonoo

Buduburam Parish

Fr. Daniel Ganu (PP)